رت تستیس (تور بیضه) - Rete testis

تمام لوله های منی زا متوجه میدیاستاینوم بیضه می شوند و در آنجا رت تستیس (تور بیضه) را تشکیل می دهند
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

غشای بین استخوانی ساعد - Interosseous membrane of forearm

این یک پرده بافتی پهن و نازک است که در بین استخوان های رادیوس و اولنا و در سه چهارم پایینی آنها قرار گرفته است. وظیفه این سه مفصل برقراری امکان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان بین دنده ای سوپریم - supreme intercostal artery

از تنه دنده ای گردنی که از شاخه های جانبی شریان ساب کلوین است جدا شده و در مجاورت گردن اولین و دومین دنده قرار می گیرد.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شریان گردنی دنده ای عمقی - deep cervical artery

از تنه دنده ای- گردنی که از شاخه های جانبی شریان ساب کلوین است جدا شده و در ناحیه خلفی گردن پخش می شود.
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

حلقه ورید هالر - Circle of Haller

در اطراف هاله پستان، شبکه وریدی سطحی پیوندی به نام حلقه وریدی هالر و یا شبکه وریدی آرئولار قرار دارد که جز ورید های سطحی است و در هنگام بارداری و [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

مجاورات حلق - Relations of pharynx

جلو: از بالا به پایین سوراخ های خلفی حفره بینی، قاعده زبان، مدخل حنجره و نمای خلفی حنجره عقب: مهره های گردنی و فاسیای پره ورتبرال در طرفین: [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

حلق - Pharynx

یک لوله عضلانی غشایی، بطول 12 تا 14 سانتی متر بوده که از قاعده جمجمه تا ششمین مهره گردنی امتداد می یابد. عریض ترین قسمت آن در بالا 3.5 سانتی متر [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

عضله تنگ کننده فوقانی حلق - Superior pharyngeal constrictor m

مبدا: از کنار خلفی بال داخلی زایده ی تریگویید و قلاب آن، رافه ی تریگومندیبولار، انتهای خلفی خط مایلو هایویید مندیبل و کناره های طرفی قاعده زبان [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

ستیغ پاساوانت - Passavant's ridge

این ستیغ درحقیقت یک باند عضلانی مخاطی بوده که از قسمت طرفی سطح فوقانی کام نرم شروع شده سپس به سمت عقب رفته و به کنار فوقانی عضله تنگ کننده فوقانی [...]
جهت مشاهده متن کامل باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
error: دسترسی شما محدود است!