غشای کرایکوتیرویید - cricothyroid membrane

که غضروف انگشتری،تیروئیدCricoid cartilage و هرمیArytenoid cartilage را بهم متصل می کند و شامل یک قسمت قدامی و یک قسمت طرفی است. قسمت قدامی ضخیم و [...]

محدودیت دسترسی


کاربر گرامی، جهت مشاهده متن کامل این مقاله و استفاده از تمامی امکانات سایت لازم است ثبت نام کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

error: دسترسی شما محدود است!